Undermeny

Rehabiltering av tanden och bettet

Bettet betyder helhets situationen av tanduppsättningen. Bettets betydelse är stort för bitmuskulaturen, käklederna och matsmältningen. Alla har inte lika stor adaptationsförmåga. Avsaknad av tänder, korslägen eller obalans i bettet kan leda till långvariga och obehagliga smärttillstånd, begränsning av funktionen och tarm problem. Man måste också ta hand om tänder beroende på helhets läget. Ett svagare material på tanden håller bättre, bara tanden inte är helt ensam och mycket långs bak i munnen. Våra baktänder har de största bitkrafterna och den största uppgiften; finfördela vår mat. Framtänderna är även socialt betydelsefulla, men funktionellt biter vi av eller loss vår mat med dem.

Det räcker oftast med att roten av tanden är kvar för att bygga upp en ny tand. Materialalternativen är många; porslin, guld, titan, plast och även amalgam. Varje situation och mun är olika och kräver ofta olika vårdbeslut.

Även ett kollapsat bett kan byggas upp till en funktionell helhet. Lösprotetiken d.v.s. lösprotes (del- och helprotes) är desto större utmaning ju senare i livet man måste börja öva deras användning. Fast protetik är kopiering av våra egna tänder och fästandet av detta på våra egna tand rötter eller på implantat skruvar gjorda av titan.

Tag kontakt så hjälper vi Dig finna rätt alternativ.