Undermeny

Rökning

Rökning drar ihop blodådrorna, döljer symptom på inflammationer, fördröjer och försvagar tillfrisknandet och orsakar cancer. Inom forskningen har framkommit att munvårdsmedel som innehåller alkohol kombinerat med rökning ökar uppkomsten av muncancer.

Snus förorsakar slemhinneskador, försvarsreaktion och att via snus får man ännu mera nikotin i blodomloppet än vid rökning. I tobaksröken finns 4000 kemikalier; av vilka 50 är cancerframkallande. De flesta hälsoproblemen orsakas av: os, tjära och nikotin.

Varje steg mot att minska rökning som tas hjälper upp munnens hälsa. Det finns många olika alternativ för att få hjälp för att sluta röka. Även den s.k. elcigaretten är ohälsosam trots att endast nikotinet lämnats kvar av tobakens övriga ämnen.

Nikotin är ett starkt beroendeframkallande ämne. Nikotin har också använts som insektgift.Dödlig dos nikotin för människor är 0,5-1 mg/kg. I Finland dör i medeltal 5000-6000 personer per år i sjukdomar som förorsakats av tobak.