Vi ber Dig observera:

Att komma på tandläkar besök är riskfritt och önskvärt för alla som inte hör till riskgruppen! Småföretagare behöver Ditt stöd just nu.

Din tandläkarstation i Ingå

MedNiemi är en modern tandläkar­station, som erbjuder en helhets­omfattande och varsam tandvård i Ingå centrum.

Boka tid på numret - 09 2211 221 Boka tid via e-post - medniemi@medniemi.fi Bekanta dig med våra tjänster



FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Ingå privata tandläkare deltar i förebyggande åtgärder mot corona virus spridning med följande:

1. Våra patienter med respirations eller förkylnings symptom bör avbokas tills det har funnits en symptomfri dag.

2. All icke brådskande tandvård på våra risk patienter flyttas tills corona virus epidemin är över. Som risk patient klassas nu alla patienter som fyllt 70 år och patienter som har motståndskraft nedsänkande sjukdom eller medicinering.

3. Vi ber alla våra patienter som vistats utomlads självmant hålla 2 veckors uppehåll före sin tandläkartid

4. Första hjälp och värk lindrings tider kommer vi också i fortsättningen fösöka ordna åt alla.

Tack!